SERVEIS

La biblioteca Pilarin Bayés presta els següents serveis:

• Préstec
  -Préstec interbibliotecari
  -Préstec a domicili
  -Préstec a institucions i col.lectius
• Informació i referència
• Informació Local
• Consulta i lectura a sala
• Accés a recursos d'Informació
• Accés a internet i WI-FI
• Servei d'ofimàtica
• Bústia de retorn les 24 hores
• Autoservei de fotocòpies
• Visites escolars i d'entitats
• Aula d'estudi nocturna
• Activitats de promoció cultural


PRÉSTEC
El servei de préstec ofereix la possibilitat de treure documents de la biblioteca per un període de temps determinat. És un servei gratuït.
Tots els documents de les biblioteques poden ser extrets en préstec i utilitzats fora dels mateixos centres. Hi ha alguns documents exclosos de préstec, com són les obres de referència (diccionaris, enciclopèdies, etc.) i el fons de la col·lecció local. Es tracta d’obres de consulta molt freqüent o de difícil reposició en cas de pèrdua.
També podeu fer préstec de llibres electrònics des de la plataforma eBiblio.

Per poder utilitzar el servei de préstec cal tenir el carnet de la biblioteca. Per fer-se el carnet es necessita:
• DNI
• En cas de ser menor de 14 anys han de venir acompanyats d'una persona adulta responsable

El primer carnet és gratuït. El duplicat de carnet té un cost de €.
Podeu sol•licitar el carnet de la biblioteca en línia des d’aquí:
i passar a recollir-lo a la biblioteca.
Amb aquest mateix carnet també es poden utilitzar els serveis de totes les biblioteques de la Xarxa de la Diputació de Barcelona. En aquests moments més de 200 a la província de Barcelona.

Amb el carnet de la biblioteca podreu emportar-vos:

• 30 documents (llibres, revistes, cd's, dvd's...)

Tots els documents es prestaran durant 30 dies.
Els préstecs es poden renovar fins a tres vegades si els documents no han estat reservats per un altre usuari.
Els documents s’hauran de retornar a la biblioteca en el termini fixat.
Podeu retornar els documents prestats de la biblioteca Pilarin Bayés durant l’horari d’obertura o en qualsevol hora del dia a la bústia d'autoretorn, situada al costat de la porta d'accés a la biblioteca. En cas que perdeu els documents o els torneu malmesos, haureu de substituir-los per un altre exemplar del mateix títol.
Si us endarreriu en la devolució: tindreu una penalització d’un punt per document i dia de retard. Per cada 50 punts de penalització el carnet quedarà bloquejat i exclòs del servei de préstec durant 15 dies.

Altres modalitats del préstec són:

Préstec interbibliotecari. Si un document (llibre, revista, cd o dvd) està en altres biblioteques de la Xarxa el podeu sol·licitar en préstec interbibliotecari. 
El temps de rebuda del document pot variar en funció de la biblioteca al qual ha estat demanat, entre 1 o 2 setmanes aproximadament.

Préstec a domicili. Es tracta d'un servei destinat a persones amb problemes de mobilitat (persones grans, persones amb dificultats físiques, malalts, etc.). Si hi esteu interessats podeu demanar més informació al personal de la biblioteca.

Préstec a institucions i col.lectius. Servei de préstec a institucions i col•lectius específics com per exemple les escoles, proporcionant-los lots de llibres i altres documents en préstec.

INFORMACIÓ I REFERÈNCIA
Aquest servei s’ofereix a partir de fons propis i externs, als quals es pot accedir mitjançant el catàleg i altres sistemes telemàtics. El servei comprèn:

• Assessorament sobre com i on trobar la informació necessària.
• Ajuda per buscar i obtenir aquells documents que no estan disponibles a la biblioteca.
• Serveis d’informació per a col•lectius locals: escoles, entitats, etc.
• Assistència en l’ús de les eines d’accés a la informació: els catàlegs i recursos a Internet.
• Accés en línia a les fonts d’informació electrònica.

INFORMACIÓ LOCAL
La biblioteca disposa d'un fons especial. Es tracta de la Col•lecció Local, que aplega les obres editades a la població, les obres d'autors locals, monografies d'història local i temes d'interès local.
•L'arquitectura modernista d'Antoni Gaudí, atès l'especial vinculació d'aquest arquitecte amb el nostre municipi.
•Les Colònies Industrials, atesa la importància de l'antiga colònia tèxtil de la Colònia Güell.
•L'obra del poeta noucentista Joaquim Folguera.
Llibres il·lustrats per la Pilarin Bayés, il·lustradora que dóna nom a la biblioteca.
Cireres i cirerers, per la tradició cirerera del municipi i atesa la importància de la Festa de la Cirera que celebrem el darrer cap de setmana de maig.

CONSULTA I LECTURA A SALA
Tots els documents es poden consultar lliurement a les sales de la biblioteca. Es troben en prestatges de lliure accés agrupats segons els temes de què tracten, ordenats per matèries.

ACCÉS A RECURSOS D’INFORMACIÓ
Des de les biblioteques de la Xarxa es pot accedir a la consulta de bases de dades electròniques, a la consulta de revistes electròniques i revistes digitalitzades i a la consulta de dossiers de premsa i guies de lectura en format electrònic.

ACCÉS A INTERNET I OFIMÀTICA

Les biblioteques municipals permeten accedir a Internet i a eines d'ofimàtica des dels ordinadors que trobaràs a la sala. Pots enregistrar i imprimir els treballs o les consultes que realitzis (cal que abonis el preu públic corresponent vigent). Tens al teu abast sessions de trenta i seixanta minuts, aquestes últimes reservables.
Per reservar una sessió d'una hora d'Internet i +, només cal que t'adrecis al personal de la biblioteca o accedeixis a aquest enllaç. Pots consultar també en línia el resum de la teva activitat al servei d'Internet i +.

Aquests ordinadors es destinen a la recerca d'informació, la investigació, i l'aprenentatge. No estan pensats per accedir a jocs, tertúlies en línia o temes ofensius com la pornografia, etc.
Disposem també de tres ordinadors de sessions d’una hora. Per a fer ús d’aquests ordinadors cal deixar el carnet de la biblioteca al taulell de préstec abans d'iniciar la sessió i recuperar-lo un cop finalitzada.
Podeu grabar i també imprimir documents d'internet. El preu de les impressions és (2022):
                           :: 0,10€ (còpies en blanc i negre)
                           :: 0,40€ (còpies a color)


Espai WIFI, Internet sense cables.
Podeu venir amb el vostre portàtil i connectar-vos a la xarxa WI-FI de la biblioteca. Només cal el número de carnet de la biblioteca i el PIN és la vostra data de naixement (es recomanable que el canvieu)


BÚSTIA DE RETORN 24H
Podeu retornar els documents prestats de la Biblioteca Pilarin Bayés a qualsevol hora del dia mitjançant una bústia situada a l'exterior de la biblioteca.

AUTOSERVEI DE FOTOCÒPIES
La biblioteca disposa d'una fotocopiadora d'autoservei. Cal comprar una tarjeta a la mateixa biblioteca. Actualment té un cost de 1,50€ i podeu fer 25 fotocòpies. Les fotocòpies són en blanc i negre.